GenerujData.cz - vaše náhodná data
Facebook Google+

O systému

Systém GenerujData.cz vznikl jako odezva na neexistující podobný český nástroj na internetu. Popudem k vzniku tohoto systému byl projekt na vysoké škole vyžadující množství náhodných, ale rozumných dat. Nemožnost nalezení vhodného generátoru tak dal vzniknout tomuto systému.

Systém GenerujData.cz umožňuje vygenerovat náhodná data, která můžete použít v dalších aplikacích, kde si je zpracujete podle vašich představ. Generování je možné do několika formátů včetně MS Excel a jazyka SQL.

Jak pracovat s generátorem

Ovládání generátoru je velmi jednoduché a intuitivní. Pomocí formuláře na úvodní stránce zadáte typy hodnot, které chcete vygenerovat. Dále určíte typ výstupního souboru, počet generovaných hodnot a u některých položek ještě více zpřesníte požadovaný výsledek.

Generátor nijak neomezuje množství požadovaných dat ani počet sloupců, které požadujete. Pokud budou však vaše požadavky na data příliš náročné, může generování trvat i desítky vteřin. V extrémním případě generování dat neproběhne. Typ výstupu nemá na dobu zpracování výrazný vliv.

Provázanost položek

Generátor respektuje provázanost jednotlivých položek. Pokud vyberete např. generování pohlaví a jména, bude jméno v odpovídajícím tvaru. Stejně tak např. při výběru jména a e-mailu bude e-mail odpovídat jménu.

Z důvodů provázanosti dat není možné vygenerovat všechny možné varianty, které do formuláře nastavíte. Následující tabulka ukazuje, které kritické faktory je potřeba dodržet, aby byla vygenerovaná data správná.

Položka Popis
město >>> telefon Telefon musí být až za případnou položkou město.
V opačném případě systém nemusí najít město k vygenerovanému telefonu.
telefon >>> telefonní operátor Telefonní operátor musí být až za případnou položkou telefon.
V opačném případě systém nemusí správně vygenerovat telefon.
město >>> okres Okres musí být až za případnou položkou město.
V opačném případě systém nemusí najít město k vygenerovanému okresu.
země >>> světadíl Světadíl musí být až za případnou položkou Země.
V opačném případě systém nemusí najít zemi k vygenerovanému světadílu.

Technická funkčnost

  1. data, která návštěvník zadá do formuláře jsou hromadně odeslána na server

  2. na základě typu požadovaných dat je vyvolána odpovídající funkce generátoru

  3. algoritmus zajišťující generování zajistí pomocí podpůrné databáze výběr náhodné hodnoty

  4. vygenerovaná hodnota je uložena do pracovní paměti kvůli vazbě na další položky

  5. vygenerovaná hodnota je uložena do výstupního souboru

Pro generování dat je použita databáze, která obsahuje množství informací, ze kterých se vybere výsledná hodnota. V následující tabulce je uveden aktuální stav databáze, abyste měli představu, z jak velké množiny jsou data vybírána.

Položka Množství dat
Lorem ipsum 9649 slov
Titul 15 záznamů
Křestní jméno 364 záznamů
Příjmení 5000 záznamů
Předvolby mobilních čísel 34 záznamů
Ulice 1884 záznamů
Město 5309 záznamů
Okres 77 záznamů
PSČ 2704 záznamů
Země 207 záznamů
Světadíl 6 záznamů

O webu

Webdesign Roman Čampula

Statistika webu

Počet požadavků: 55 084

Počet vygenerovaných záznamů: 31 496 707 178